Kluczem do sukcesu jest wiedza

Oferujemy profesjonalne szkolenia informatyczne oraz dedykowane szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nasze kursy są praktyczne i efektywne, prowadzone przez doświadczonych ekspertów. Gwarantujemy elastyczne terminy. Gromadzimy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy są prawdziwymi pasjonatami w swoich dziedzinach.

Szkolenia

MS Office – inne

 • Kurs podstawowy obsługi komputera
 • Podstawy MS Office
 • MS Word – kurs podstawowy
 • MS Word – kurs zaawansowany
 • MS Word – tworzenie profesjonalnych dokumentów, korespondencji
 • MS Word – korespondencja seryjna
 • MS Word – tworzenie dokumentów wielostronicowych i praca w grupie
 • MS Access – kurs podstawowy
 • MS Access – kurs zaawansowany
 • MS PowerPoint – tworzenie profesjonalnych prezentacji
 • MS Outlook – zastosowanie w codziennej pracy
 • Praca w chmurze na przykładzie usługi Office 365
 • MS PowerPoint, Sway, Prezi

Inne szkolenia informatyczne

 • Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo
 • CorelDRAW
 • OpenOffice
 • Canva
 • Media społecznościowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmie

Szkolenia dla administracji

 • Prawo zamówień publicznych w świetle najnowszych regulacji
 • Ochrona danych osobowych w JST – praktyka i problemy stosowania zasad przetwarzania danych po zmianie przepisów
 • Postępowanie administracyjne w praktyce
 • Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji – najnowsze regulacje
 • Język urzędowy – poprawne i przejrzyste redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji oficjalnej w praktyce
 • Prawne aspekty dostępu do informacji publicznej
 • Ocena pracowników
 • Cyberbezpieczeństwo

Szkolenia dla Domów Pomocy Społecznej

 • Aktywizacja i wspieranie mieszkańców DPS
 • Formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie w DPS
 • Motywowanie uczestników procesu terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa
 • Praca z rodziną mieszkańca DPS
 • Praca z trudnym klientem DPS
 • Psychologiczne aspekty opieki nad osobami starszymi
 • Trening umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji w terapii

Szkolenia dla żłobków i przedszkoli

 • Profesjonalny opiekun w żłobku – diagnoza dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu
 • Profesjonalny opiekun w żłobku – edukacja twórcza i rozwijanie kreatywności dzieci poprzez muzykowanie
 • Profesjonalny opiekun w żłobku – integracja sensoryczna z elementami pozytywnej dyscypliny w żłobku
 • Rola komunikacji w obsłudze rodzica w żłobku
 • Trudna sytuacja czy trudny rodzic

Zarządzanie i efektywność osobista

 • Motywacja i wzbudzanie zaangażowania
 • Prowadzanie prezentacji i wystąpień – praktyczny trening umiejętności
 • Proaktywne zarządzanie zmianą w organizacji
 • Trening umiejętności kierowniczych
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Efektywne budowanie i zarządzanie zespołem
 • Asertywność – budowanie poprawnych relacji
 • Efektywność osobista i skuteczne zarządzanie czasem
 • Komunikacja wewnętrzna – elementy kultury organizacyjnej firmy
 • Skuteczna komunikacja w relacjach zawodowych
 • Trening efektywnej komunikacji w biznesie
 • Zarządzanie stresem – techniki relaksacji, automotywacja

Terminy szkoleń

Data Czas Nazwa szkolenia Oferta
12-22.12.2023 25 godzin / 3 dni Obsługa klienta i umiejętności osobiste
21.01.2024 25 godzin / 1 dzień Projektowanie responsywnych stron
21.04-1.05.2024 25 godzin / 3 dni Adobe Photoshop
21.04-1.05.2024 25 godzin / 1 dzień Microsoft SQL Server
21.04-1.05.2024 25 godzin / 1 dzień Promocja firmy w Internecie
21.04-1.05.2024 25 godzin / 1 dzień Gimp
21.04-1.05.2024 25 godzin / 1 dzień Microsoft Word
21.04-1.05.2024 25 godzin / 1 dzień Microsoft Excel
tło

Zapisz się na szkolenie

Ewa Kowalczyk

Kierownik Działu Szkoleń

  Egzaminy

  Centrum Egzaminacyjne

  W naszym ośrodku egzaminacyjnym można potwierdzić wiedzę i kwalifikacje zdobyte na szkoleniach powszechnie uznawanymi certyfikatami.

  Dzięki naszej współpracy z dostawcami egzaminów międzynarodowych takich jak:

  • Certiport,
  • ECDL.

  Zapisy na egzaminy

  Certiport i ECDL:

  1. Ustalenie terminu oraz kosztu egzaminu kandydata (telefonicznie lub mailowo).
  2. Dostarczenie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszeniowej na egzamin do ZETO Sp. z o.o. w formie skanu, faksu lub oryginału.
  3. Przyjście na egzamin do ZETO Sp. z o.o. na 15 minut przed wyznaczonym terminem i opłacenie ustalonej należności za egzamin w kasie ZETO Sp. z o.o. W przypadku egzaminów ECDL zalecamy zakup kodów egzaminacyjnych bezpośrednio w ECDL.

   W przypadku kandydatów posiadających voucher pokrywający koszt egzaminu w 100% nie są pobierane żadne opłaty ani nie jest wymagane dostarczenie karty zgłoszeniowej.

  4. Stawienie się na egzamin z dwoma ważnymi dokumentami identyfikacyjnym, przynajmniej jeden musi być z aktualnym zdjęciem.
  Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem egzaminów.
  Karta zgłoszeniowa musi być dostarczona do ZETO Sp. z o.o. min. 48 godzin przed planowanym terminem egzaminu.

  Z naszych szkoleń skorzystali

  LIBRUS

  eSesja

  Wolters Kluwer Polska

  Gmina Mełgiew

  Gmina Wierzbica

  Gmina Miączyn

  Miasto Lubartów

  Miasto Bełżyce

  Urząd Miasta Biłgoraj

  Gmina Kurów

  Urząd Miejski w Wieruszowie

  Starostwo Powiatowe w Lipsku

  Państwowa Straż Pożarna

  ZETO S.A. Białystok

  Softres

  CPU ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

  Urząd Miejski w Śremie

  Urząd Miasta Puławy

  1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

  Gmina Jastków

  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

  Urząd Gminy Wojciechów

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie

  Centrum Kultury w Lublinie

  Urząd Miejski w Annopolu

  Urząd Miejski Siedliszcze

  Urząd Miasta Kutno

  Urząd Miejski w Starachowicach

  Urząd Gminy Niedrzwica Duża

  Urząd Gminy Kutno

  Urząd Gminy Biszcza

  Urząd Miejski w Rykach

  Urząd Miejski w Rejowcu

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomoc w Kraśniku

  Społem Świdnik

  Społem Olsztyn

  Mokpol

  Starostwo Powiatowe w Lublinie

  Miasto Płońsk

  Urząd Miejski Kościana

  Gmina i miasto Proszowice

  Skip to content