ZETO Lublin

Kontakt z Zeto Lublin

Rozwiązania informatyczne od 1966 roku.

Kontakt

info@zeto.lublin.pl
+48 81 718 42 00
tuv iso

ZETO Lublin Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 400 500,00 zł
KRS 0000053608
REGON 430248589
NIP 712-015-66-88

logo-2

x

y