• ZETO Lublin

    Zeto EZD el-Dok

    System obiegu dokumentów.
    Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami, oparty o RWA.

Nasze rozwiązania IT

oval

Dla Administracji

Zeto EZD el-Dok system obiegu dokumentów

Zeto EZD el-Dok

System obiegu dokumentów.
Zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami oparty o RWA.

group-14
pzp portal zamówień publicznych

Zeto PZP

Platforma Zamówień Publicznych.
System do przeprowadzania zamówień publicznych online.

group-14
Systemy dziedzinowe i portal eUsług

Systemy dziedzinowe i portal eUsług

Zintegrowany pakiet oprogramowania dziedzinowego.

group-14
ERP system finansowo księgowy

Zeto ERP

System finansowo-księgowy.
Pozwala na rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie.

group-14
ZICO system oceny okresowej pracowników

Zeto ZICO

System oceny okresowej pracowników.
Automatyzuje i przyspiesza cykliczne oceny kompetencji zatrudnionych pracowników.

group-14
eNabór system naboru do szkół i przedszkoli

Zeto eNabór

System naboru do szkół i przedszkoli.
Elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i szkół średnich.

group-14

Dla biznesu

Zeto EZD el-Dok system obiegu dokumentów

Zeto EZD el-Dok

System obiegu dokumentów.
Pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami.

group-14
ERP system finansowo księgowy

Zeto ERP

System finansowo-księgowy.
Pozwala na rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie.

group-14
ZICO system oceny okresowej pracowników

Zeto ZICO

System oceny okresowej pracowników.
Automatyzuje i przyspiesza cykliczne oceny kompetencji zatrudnionych pracowników.

group-14

Ochrona danych osobowych

oval
Pełna oferta nadzoru, audytów, doradztwa i szkoleń z zakresu zgodności z RODO.

Audyt ochrony danych osobowych

Weryfikacja spełnienia wymagań prawnych i proceduralnych danych osobowych

Sprawdzamy stopień spełnienia przez organizację wymagań prawnych i proceduralnych w zakresie danych osobowych.
Audyt obejmuje:
- analizę wdrożonej dokumentacji
- analizę prowadzonych ewidencji i rejestrów
- analizę procesów pozyskiwania danych osobowych
- weryfikację zadań wykonywanych przez Inspektora Ochrony Danych
- badanie poziomu wiedzy
- analizę wzorów umów
- analizy ryzyka
Czynności audytowe zakończą się sporządzeniem raportu.

Audyt bezpieczeństwa informacji

Zakres obszaru IT i obszaru zgodności przetwarzania danych osobowych w kluczowych obszarach organizacji

Zadania audytowe realizowane są w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji:
- obszar IT
- obszar zgodności przetwarzania danych osobowych
W ramach każdej grupy weryfikowany jest stopień spełnienia przez organizację wymagań dotyczących zabezpieczeń technicznych i proceduralnych określonych w RODO.

Audyt KRI

Zakres zabezpieczeń określonych przez Krajowe Ramy Interoperacyjności

Audyt bezpieczeństwa Krajowe Ramy Interoperacyjności - obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące zabezpieczeń określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI).

Inspektor Danych Osobowych

Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych - outsourcing

Polega na zapewnieniu wykwalifikowanej osoby, którą Zamawiający powoła na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szkolenia RODO

Zakres ochrony danych osobowych

Oferujemy szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające praktyczną wiedzę w tym zakresie, które na co dzień pełnią funkcję Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO.

Dokumentacja

Dokumentacja

Opracowujemy kompletną, przystępną i funkcjonalną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, uwzględniającej specyfikę organizacji.

ZetoZODO

System wspomagający ochronę danych osobowych

System, który wspomaga ochronę danych osobowych, pomaga minimalizować ryzyko zaistnienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Usługi

oval
Poza systemami IT od wielu lat zajmujemy się również prowadzeniem szkoleń oraz sprzedażą i serwisem kas fiskalnych.
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia biurowe, graficzne, techniki www, technologie Microsoft, szkolenia dla administracji, szkolenia z umiejętności biznesowych.

kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Kasy fiskale, terminale Pospay, drukarki fiskalne, materiały eksploatacyjne oraz serwis kas fiskalnych.

Aktualności

oval
Bieżące informacje z życia naszej firmy.

E-doręczenie, e-maile czy list polecony? – Wybór najlepszej formy dostarczania dokumentów.

  Prędkość dostarczania oraz dostępność E-doręczenie, podobnie jak e-mail jest dostarczane natychmiastowo lub w przeciągu kilku minut. Prędkość dostarczenia listu poleconego zostaje uzależniona od pracowników placówek pocztowych. Koszty Do e-doręczenia i wysłania e-maila wymagany jest dostęp do internetu, dlatego koszty szacowane są w tym obszarze na zerowe. W przypadku e-doręczenia co prawda ponoszone są koszty […]

Czym jest e-Doręczenie

W XXI wieku, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę, mnóstwo procesów i usług powoli przechodzi cyfrową transformację. Jednym z zyskujących rozgłos – nowoczesnych rozwiązań są e-doręczenia. Czym jest E-doręczenie? E-doręczenie to maksymalnie ułatwiony proces dostarczania dokumentów i informacji drogą elektroniczną. Dla wielu osób przyzwyczajonych do tradycyjnej formy przekazywania dokumentów może wzbudzać brak zaufania – niepotrzebnie. Dzięki […]

eDoręczenia – przesunięcie terminu

Szanowny Kliencie, Informujemy, że nastąpiło kolejne przesunięcie terminu obowiązku wdrożenia eDoręczeń. Obecnie żadna grupa podmiotów nie będzie zobligowana do wdrożenia e-doręczeń przed dniem 30 marca 2024 r. Z jaką datą konkretnie wejdzie w życie obowiązek, zostanie to ogłoszone w komunikacie Ministra Cyfryzacji który zostanie opublikowany w najbliższych dniach. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 grudnia 2023 […]

Kontakt

info@zeto.lublin.pl
+48 81 718 42 00
tuv iso

ZETO Lublin Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 400 500,00 zł
KRS 0000053608
REGON 430248589
NIP 712-015-66-88

logo-2

x

y