Firma usługowa

Firma informatyczna mająca w swoim portfolio ponad 200 klientów oraz ponad 8000 użytkowników dostarczanych systemów. Wewnętrznie firma posiada rozbudowaną strukturę, a także dwa oddziały poza siedzibą główną firmy.

Wyzwanie:

Objęcie nadzorem rejestru umów wraz z kontrolą ich terminowości. Wsparcie dla wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością (SZJ).

Rozwiązanie:

Wprowadzenie centralnego rejestru umów wraz z określeniem czasu obowiązywania każdej z umów. W przypadku umów zawieranych cyklicznie szybki dostęp do poprzednich umów zawieranych z tym samym kontrahentem. Prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością w systemie, a tym samym zapewnienie kontroli wersjonowania i dostępu do zawsze aktualnych dokumentów.

Efekt:

Kontrola terminowości umów, wsparcie procesów przygotowania kolejnych umów wg. aktualnie obowiązujących wzorców (szablonów), umieszczonych w systemie. Usprawnienie procesu zapoznawania z dokumentacją SZJ, szczególnie ważne wśród nowo zatrudnianych pracowników. Zapewnienie pracownikom dostępu do zawsze aktualnych wzorów np. protokołów. Znaczące wsparcie działań pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, dzięki zapewnieniu centralnego miejsca  dla przechowywania dokumentacji SZJ. Wszystko to miało wpływ na zakończone sukcesem wdrożenie w firmie systemu zarządzania jakością oraz zostało bardzo pozytywnie zaopiniowane przez zewnętrznych audytorów dokonujących okresowych kontroli.

Skip to content