Projekt Cyberbezpieczny Samorząd a zwiększenie bezpieczeństwa informacji w JST

Nabory do Projektu Cyberbezpieczny Samorząd zakończyły się w ubiegłym roku. Obecnie trwa proces podpisywania umów oraz sporządzania Ankiet Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa.. Praktyka pokazuje, że podmioty mają pewne trudności ze sporządzeniem ankiet, z uwagi na pojęcia w niej używane, przez co nie jest ona dla odbiorcy jasna i zrozumiała.Dodatkowym wyzwaniem jest mylne podejście, iż wdrożenie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego dokumentacji ochrony danych osobowych, zawierającej elementy związane z IT (np. nadawanie uprawnień) jest równoznaczne z tym, że jednostka posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zdecydowana większość JST nie ma w swoich strukturach wyspecjalizowanych komórek merytorycznych zajmujących się SZBI czy cyberbezpieczeństwem, dlatego możliwość skorzystania w zakresie doradztwa z podmiotów wyspecjalizowanych jest dla nich olbrzymim wsparciem. Firma Zeto wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując w swoich usługach audyty bezpieczeństwa przeprowadzane przez doświadczoną, certyfikowaną kadrę. Ponieważ ankiety dojrzałości nie są prostym zagadnieniem, Zeto Lublin pomaga także uporać się i z tym problemem, poprzez realizację takich ankiet dla klienta.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd to kolejny krok w dobrym kierunku jakim jest podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez administrację publiczną danych. Dotyczy to nas wszystkich, ponieważ w dobie rozwijających się technologii oraz powszechnej cyfryzacji, również w obszarze usług publicznych, przetwarzaniu podlegają dane interesantów, pracowników oraz innych osób. Każdy z nas niejednokrotnie korzystał z usług publicznych, dlatego dbając o bezpieczeństw swoje i najbliższych należy mieć świadomość istniejących zagrożeń cybernetycznych.

Cyberbezpieczny Samorząd jest skierowany nie tylko do Jednostek Samorządu Terytorialnego, ale także do jednostek podległych. Ujęcie ich we wnioskach tworzy istotną możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa w małych podmiotach, które na co dzień nie posiadają na stałe swojej obsługi informatycznej.

Dlaczego warto skorzystać z programy Cyberbezpieczny Samorząd? Niesie on ze sobą szereg korzyści. Grant pokrywa większość lub całość kosztów związanych z ochroną danych. Minimalizując występowanie ryzyk i zagrożeń, dane stają się bezpieczne, a koszty potencjalnych awarii spowodowanych atakami zauważalnie niższe. Budowanie świadomości istniejących zagrożeń wśród pracowników, jak również inwestycja w rozwiązania technologiczne sprawiają, że działania w zakresie ochrony danych są skuteczne, długoterminowe i efektywne. Wzrasta tym samych poziom zaufania do instytucji jak również wizerunek jednostki ulega poprawie. Co najważniejsze, podjęte kroki gwarantują wypełnienie obowiązków prawnych stawianych przed jednostkami administracji publicznej.

Powrót
Skip to content