Klucz do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Twojej Jednostce.

Innowacyjne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych. Oferuje ono szereg kluczowych funkcjonalności, które są niezbędne dla organizacji dbających o zgodność z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zeto ZODO – fundament zaufania i sukcesu dla organizacji publicznych i firm. Kompleksowa ochrona danych w jednym miejscu.

Wdrożenie Zeto ZODO przyczynia się do zabezpieczenia organizacji przed zagrożeniami, minimalizuje ryzyko utraty danych oraz poprawia ogólną wydajność i wiarygodność przedsiębiorstwa. W jednym miejscu będziesz zarządzał uprawnieniami i upoważnieniami, przeprowadzisz analizę ryzyka, audyt ochrony danych osobowych oraz poprowadzisz rejestr czynności i kategorii. Aplikacja ma wbudowany moduł do przeprowadzania szkoleń online oraz umożliwia zgłoszenie incydentu bezpieczeństwa.

Najważniejsze wartości płynące z używania produktu

Wszystkie jednostki z poziomu zalogowanego użytkownika

Spełnienie zasady rozliczalności

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu

Podniesienie dojrzałości jednostki

Zarządzanie (katalogowanie) zasobami IT

Najważniejsze funkcjonalności

Elastyczna ścieżka nadawania uprawnień i upoważnień

oferuje elastyczne podejście do nadawania i zarządzania uprawnieniami oraz delegowania zadań, co umożliwia dopasowanie procesów do zmieniających się potrzeb i warunków działania.

Analiza ryzyka

pozwala na wcześniejsze wykrycie potencjalnych zagrożeń i zapobieganie awariom oraz atakom, co przekłada się na większą stabilność, bezpieczeństwo i zaufanie użytkowników.

Audyt ODO z możliwością generowania raportu

umożliwia dokładną analizę zgodności z przepisami oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy, co prowadzi do zwiększenia przejrzystości, skuteczności i zgodności działania organizacji.

Rozbudowany moduł raportów

umożliwia kompleksową analizę danych, generowanie szczegółowych raportów oraz szybkie podejmowanie świadomych decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Rejestr czynności i kategorii przetwarzania

zapewnia pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych, umożliwiając zgodność z przepisami oraz skuteczne zarządzanie danymi

tło

Umów się na prezentację
z konsultantem

    Wybrani klienci:

    Urząd Miejski w Starachowicach

    Starostwo Powiatowe w Lublinie

    Urząd Miasta Kutno

    Skip to content