Zapewnij przejrzystość dostępu do informacji o zawartych umowach – prezentacja danych wg zdefiniowanych w portalu podziałów!

System zapewnia centralny punkt gromadzenia informacji o umowach, ich przejrzystą prezentację oraz możliwość publicznego udostępnienia. Aplikacja zapewnia prowadzenie rejestru dla urzędu (centrali) i jednostek organizacyjnych, oraz komórek wewnątrz organizacji.

Wsparcie dla jednostki w zakresie przygotowania do spełniania wymagań określonych w ustawie!

Dostarczamy narzędzie umożliwiające rejestrację umów wg wytycznych określonych w ustawie (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz docelowo eksport do rejestru umów określonego w w/w ustawie.

Najważniejsze wartości płynące z używania produktu

Centralizacja

system pozwala na rejestrację umów każdego typu, również tych nie objętych ustawą.

Dostęp do danych

system pozwala na publiczną prezentację umów wskazanych przez użytkownika.

Przejrzystość

system pozwala na przeglądanie danych w ujęciu: urząd/jednostki organizacyjne, centrala/oddziały.

Wyszukiwanie

system udostępnia zaawansowane narzędzia służące do wyszukiwania.

tło

Umów się na prezentację
z konsultantem

  Najważniejsze funkcjonalności

  Nielimitowana ilość użytkowników

  Wprowadzanie umów zgodnie z ustawą

  Możliwość wpięcia jednostek podległych

  Możliwość edycji umów na każdym etapie

  Generowanie raportu

  Skip to content