E-doręczenie, e-maile czy list polecony? – Wybór najlepszej formy dostarczania dokumentów.

Prędkość dostarczania oraz dostępność

E-doręczenie, podobnie jak e-mail jest dostarczane natychmiastowo lub w przeciągu kilku minut. Prędkość dostarczenia listu poleconego zostaje uzależniona od pracowników placówek pocztowych.

Koszty

Do e-doręczenia i wysłania e-maila wymagany jest dostęp do internetu, dlatego koszty szacowane są w tym obszarze na zerowe. W przypadku e-doręczenia co prawda ponoszone są koszty związane z przekazywaniem korespondencji, ale koszty wysyłki i odbioru przesyłek elektronicznych mają być niższe w stosunku do korespondencji wykorzystującej papier. W przypadku listu poleconego należy zakupić znaczek oraz opłacić usługę kurierską.

Bezpieczeństwo przesyłania

List polecony posiada pewien poziom bezpieczeństwa, dzieje się tak, ponieważ list dostarczany jest bezpośrednio do odbiorcy, po odpowiedniej weryfikacji tożsamości. Na życzenie nadawcy można otrzymać dowód nadania oraz otrzymania listu. E-doręczanie jest najbezpieczniejszą formą przesyłania dokumentów. Systemy e-doręczeń weryfikują tożsamość nadawcy i odbiorcy oraz dostarczają dowody nadania oraz otrzymania przesyłek elektronicznych.

W tym zestawieniu droga e-mailowa wypada najgorzej. Nigdy nie mamy pewności co do odbioru dokumentów przez odbiorcę, który w żaden sposób nie jest weryfikowany, podobnie do nadawcy wiadomości.

Wpływ na środowisko

Jak powszechnie wiadomo, listy wymagają zużycia papieru oraz innych materiałów co negatywnie wpływa na środowisko. W przeciwieństwie do e-doręczeń i e-maili niewymagających drukowania papieru.

Korespondencja XXI wieku: Tradycja vs nowoczesność – która forma wygrywa?

Listy polecone to tradycyjna metoda przesyłania dokumentów, która polega na fizycznym dostarczeniu zaadresowanej przesyłki do placówki pocztowej. Do poprawnego nadania dokumentów wymagane jest podanie adresu zarówno nadawcy jak i odbiorcy. W przypadku poprawnego zaadresowania przesyłki uzyskuje ona indywidualny numer, co ułatwia jej śledzenie. Proces dostarczania zajmuje kilka dni – a w przypadku nieodebrania wraca do nadawcy. Ma największe zastosowanie w procedurach administracyjnych oraz w postępowaniu cywilnym.

E-doręczenie to internetowa alternatywa dla tradycyjnej korespondencji, polegająca na dostarczeniu dokumentacji drogą elektroniczną. Forma ta gwarantuję ochronę, prywatność i integralność dokumentów. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości nadawcy i odbiorcy. Doręczanie dokumentów online jest natychmiastowe. Umożliwia przesyłanie dokumentów z każdego miejsca na ziemi, oczekując jedynie dostępu do internetu.

Powrót
Skip to content