Czym jest e-Doręczenie

W XXI wieku, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę, mnóstwo procesów i usług powoli przechodzi cyfrową transformację. Jednym z zyskujących rozgłos – nowoczesnych rozwiązań są e-doręczenia.

Czym jest E-doręczenie?

E-doręczenie to maksymalnie ułatwiony proces dostarczania dokumentów i informacji drogą elektroniczną. Dla wielu osób przyzwyczajonych do tradycyjnej formy przekazywania dokumentów może wzbudzać brak zaufania – niepotrzebnie. Dzięki technologii szyfrowania danych oraz podpisom elektronicznym e- doręczenia charakteryzują się bezpieczeństwem. Zabezpieczenia umożliwiają weryfikację tożsamości zarówno nadawcy jak i odbiorcy, jednocześnie pozwalając na sprawdzenie, czy dokumenty nie były modyfikowane w trakcie przesyłki.

Kogo będą obejmować?

Szerokie zastosowanie może obejmować mnóstwo najróżniejszych dziedzin oraz sektorów. Osobom zastanawiającym się kogo, i w jakich sytuacjach będą obejmować e- doręczenia śpieszymy z wyjaśnieniami.

  • Przedsiębiorstwa i firmy: Przesyłanie m.in. umów, zamówień – Za sprawą tego firmy oszczędzają czas oraz koszty związane z przesyłaniem dokumentów w tradycyjnej formie.
  • Instytucje finansowe: Banki oraz inne podmioty finansowe korzystają z e-doręczeń w celu przekazywania np. informacji kredytowych, wyciągów bankowych.
  • Służba zdrowia: Instytucja ta wykorzystuje elektroniczną formę przekazywania dokumentów m.in. do przekazywania wyników badań, recept oraz dokumentów medycznych.
  • Administracja publiczna: W wielu krajach, w tym w Polsce e-doręczenia znajdują zastosowanie w wysyłce dokumentów urzędowych, podatkowych oraz decyzji administracyjnych.
  • Edukacja: Dobrze znany wszystkim uczniom Librus oraz e-dziekanat umożliwia magazynowanie ocen, dyplomów oraz materiałów dydaktycznych.

Od kiedy będzie obowiązywać?

Od 1 października 2024r. stosowanie e-doręczeń będzie obowiązywało osoby wykonujące zawody zaufania publicznego tj. adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, notariuszy i rzeczników patentowych oraz podmioty niepubliczne  rejestrujące się do Krajowego Rejestru Sądowego od 1 października 2024r. Obowiązkiem zostaną objęte również organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, inne organy władzy publicznej, czy jednostki samorządów terytorialnych oraz ich związki, związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe. Przy czym  jednostki samorządów terytorialnych oraz ich związki, związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe zostaną objęte od 1 października 2024r. obowiązkiem e-doręczeń w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Powrót
Skip to content